Termeni și Condiții

 


1. Introducere

Acești Termeni și Condiții guvernează utilizarea serviciilor oferite de DanDesign.Solutions din cadrul companiei SC Venus Spa SRL. Prin accesarea și utilizarea serviciilor noastre, sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții.

2. Definiții

 • Compania: SC Venus Spa SRL
 • Client: Orice persoană fizică sau juridică care achiziționează sau utilizează serviciile oferite de Companie.
 • Servicii: Toate serviciile oferite de Companie.

3. Serviciile Oferite

Compania oferă o gamă variată de servicii de web design și alte servicii conexe pentru a satisface nevoile clienților. Detaliile specifice ale fiecărui serviciu vor fi stabilite în contractele individuale cu clienții.

4. Date Personale

a. Colectarea și Utilizarea Datelor:

 • Compania colectează date personale cum ar fi numele, adresa de e-mail, website-ul, numărul de telefon și serviciile oferite.
 • Aceste date sunt utilizate strict pentru a furniza serviciile contractate și pentru a crea o listă pentru publicitate sau oferirea de servicii adiționale în viitor.

b. Protecția Datelor:

 • Datele sunt stocate pe un server securizat și accesul la acestea este limitat doar la CEO-ul Companiei.

5. Baza Legală pentru Prelucrarea Datelor

 • Prelucrăm datele personale pe baza consimțământului explicit al clienților.

6. Drepturile Clienților

Clienții au următoarele drepturi în legătură cu datele lor personale:

 • Dreptul de acces: Solicitați și primiți informațiile deținute despre ei.
 • Dreptul la rectificare: Corectarea și actualizarea informațiilor personale.
 • Dreptul la ștergere: Solicitarea ștergerii datelor personale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Restricționarea prelucrării datelor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Primirea unei copii a datelor într-un format transferabil.
 • Dreptul de opoziție: Opoziția la prelucrarea datelor pentru marketing direct.

7. Obligațiile Clientului

Clientul se angajează să furnizeze informații corecte și complete la momentul înregistrării și să notifice Compania despre orice modificare a acestor informații.

8. Confidențialitate

Compania respectă confidențialitatea tuturor clienților săi și se angajează să protejeze datele personale conform reglementărilor GDPR.

9. Proprietatea Intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor create de Companie rămân proprietatea Companiei până la efectuarea integrală a plății pentru serviciile oferite.

10. Limitarea Răspunderii

Compania nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune indirecte, speciale, incidentale sau punitive care rezultă din utilizarea serviciilor noastre, chiar dacă am fost avertizați de posibilitatea acestor daune.

11. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Compania își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții în orice moment. Modificările vor fi afișate pe website-ul nostru și vor intra în vigoare imediat după publicare. Utilizarea continuă a serviciilor noastre după aceste modificări constituie acceptarea acestor modificări.

12. Legislația Aplicabilă

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de legislația României. Orice litigiu apărut în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi soluționat de instanțele competente din Bistrița.

13. Contact

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la:

 • E-mail: contact@dandesign.solutions
 • Telefon: 0773.740.877