Politica de Confidențialitate și Protecția Datelor GDPR pentru DanDesign.Solutions din cadrul companiei SC Venus Spa SRL

 


1. Introducere

DanDesign.Solutions din cadrul companiei SC Venus Spa SRL respectă confidențialitatea dumneavoastră și se angajează să vă protejeze datele personale. Această politică explică cum colectăm, utilizăm, stocăm și protejăm informațiile dumneavoastră și drepturile dumneavoastră în legătură cu acestea.

2. Colectarea și Utilizarea Datelor Personale

a. Tipuri de Date Colectate:

 • Nume
 • Adresă de e-mail
 • Website
 • Servicii oferite de noi
 • Număr de telefon

b. Scopurile Prelucrării:

 • Crearea și furnizarea de servicii personalizate de webdesign și alte servicii similare.
 • Crearea unei liste pentru publicitate sau oferirea de servicii adiționale pe viitor (ex: servicii de mentenanță, servicii de SEO, etc.).

c. Baza Legală pentru Prelucrare:

 • Consimțământ: Prelucrăm datele personale pe baza consimțământului dumneavoastră explicit.

3. Accesul la Date Personale

a. Acces Intern:

 • Doar CEO-ul SC Venus Spa SRL are acces la datele personale colectate.

b. Acces Extern:

 • Nu există părți terțe implicate în prelucrarea datelor personale. Datele nu sunt vândute sau partajate cu alte entități.

4. Măsuri de Securitate

a. Protecția Datelor:

 • Datele sunt stocate pe un server securizat, diferit de cel utilizat pentru activitatea zilnică.
 • Accesul la date este limitat și controlat strict.

b. Măsuri Tehnice și Organizatorice:

 • Utilizăm măsuri tehnice adecvate, cum ar fi criptarea, pentru a proteja datele personale.
 • Implementăm măsuri organizaționale pentru a limita accesul și a asigura confidențialitatea datelor.

5. Drepturile Dumneavoastră

a. Dreptul de Acces:

 • Aveți dreptul de a solicita și primi toate informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră. Prima copie este gratuită, iar pentru copii suplimentare se poate percepe o taxă rezonabilă.

b. Dreptul la Rectificare:

 • Aveți dreptul de a corecta sau actualiza informațiile personale inexacte sau incomplete.

c. Dreptul la Ștergere:

 • Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră.

d. Dreptul la Restricționarea Prelucrării:

 • Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră în anumite circumstanțe.

e. Dreptul la Portabilitatea Datelor:

 • Aveți dreptul de a primi o copie a datelor personale într-un format care poate fi ușor transferat către o altă companie.

f. Dreptul de Opoziție:

 • Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct.

6. Notificarea Încălcărilor de Securitate

a. Procedura de Notificare:

 • În cazul unei încălcări a securității datelor, vom notifica autoritatea de supraveghere în termen de 72 de ore și subiecții de date afectați cât mai curând posibil.

7. Responsabilitate și Guvernare

a. Responsabilitatea pentru Conformitate:

 • CEO-ul este responsabil pentru asigurarea conformității cu GDPR în cadrul SC Venus Spa SRL.

8. Contact

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de protecția datelor, vă rugăm să ne contactați la:

 • E-mail: contact@dandesign.solutions
 • Telefon: 0773.740.877