Politica de Confidențialitate

 


1. Introducere

DanDesign.Solutions din cadrul companiei SC Venus Spa SRL respectă confidențialitatea și protecția datelor personale ale clienților noștri. Această politică de confidențialitate explică modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și protejăm informațiile personale, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

2. Colectarea Datelor Personale

a. Tipuri de Date Colectate:

 • Nume
 • Adresă de e-mail
 • Website
 • Servicii oferite de noi
 • Număr de telefon

b. Scopurile Colectării Datelor:

 • Pentru a crea și furniza servicii personalizate de web design și alte servicii similare.
 • Pentru a crea o listă de clienți în vederea publicității și oferirii de servicii adiționale în viitor (ex: servicii de mentenanță, servicii de SEO, etc.).

3. Utilizarea Datelor Personale

Datele personale colectate sunt utilizate exclusiv pentru:

 • Furnizarea serviciilor contractate.
 • Comunicarea cu clienții cu privire la serviciile noastre.
 • Oferirea de servicii suplimentare sau informații despre actualizări și promoții viitoare.

4. Accesul la Date Personale

a. Acces Intern:

 • Datele personale sunt accesibile doar CEO-ului SC Venus Spa SRL.

b. Acces Extern:

 • Nu partajăm, vindem sau dezvăluim datele personale ale clienților către terțe părți.

5. Protecția Datelor Personale

a. Măsuri de Securitate:

 • Datele personale sunt stocate pe un server securizat, diferit de cel utilizat pentru activitatea zilnică.
 • Implementăm măsuri tehnice (ex: criptare) și organizatorice pentru a proteja datele personale împotriva accesului neautorizat, a pierderii sau distrugerii.

6. Drepturile Clienților

Conform GDPR, clienții noștri au următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces: Puteți solicita și primi informații despre datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră.
 • Dreptul la rectificare: Puteți solicita corectarea sau actualizarea informațiilor personale inexacte sau incomplete.
 • Dreptul la ștergere: Puteți solicita ștergerea datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră în anumite circumstanțe.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Puteți primi o copie a datelor personale într-un format transferabil și ușor de citit.
 • Dreptul de opoziție: Puteți obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopuri de marketing direct.

7. Baza Legală pentru Prelucrarea Datelor

Prelucrăm datele personale pe baza consimțământului explicit al clienților noștri. Consimțământul poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

8. Notificarea Încălcărilor de Securitate

În cazul unei încălcări a securității datelor care poate duce la un risc pentru drepturile și libertățile clienților, vom notifica autoritatea de supraveghere în termen de 72 de ore și clienții afectați cât mai curând posibil.

9. Păstrarea Datelor

Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate și pentru a respecta obligațiile legale.

10. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment. Modificările vor fi publicate pe website-ul nostru și vor intra în vigoare imediat după publicare. Vă încurajăm să verificați periodic această pagină pentru a fi la curent cu eventualele modificări.

11. Contact

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la:

 • E-mail: contact@dandesign.solutions
 • Telefon: 0773.740.877